Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hedearealer i Sdr. Feldborg Plantage


Hedemosen, maj 2004. Foto Gert Thorhauge Andersen.

Beskrivelse
Søndre Feldborg Plantage hører under Feldborg Statsskovdistrikt. Plantagen er påbegyndt så tidligt som i 1836 og består mest af store beplantninger af rødgran. Nordligst i skoven er der et højmoseområde med flere søer, hvor den største er Lillesø på ca. 3 ha. Det er dette område, der er er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og derfor indgår i Caretakerprojektet. Ved søen findes to gamle studefolde, som blev brugt, da den gamle studevej fra Salling til Ørre/Sinding gik gennem dette område. Studedriften ophørte omkring 1870. Sydligst i plantagen er der et fint mose- og engområde.

Adgangsforhold
Ved Aulum-Karup-vejen nordligst i plantagen er der anlagt en P-plads, hvorfra man kan gå eller cykle en tur i plantagen. Nord for hedemosen er der opsat et tårn med en fin udsigt over hedemosen.

På Aulum-Karup-vejen, ca. 2 km sydvest for rastepladsen, fører Vistorpvej mod øst tværs gennem skoven. Også langs denne vej kan der parkeres.

Udnyttelse
Den skovdækkede del af området drives forstmæssigt

Fakta
Kommune: Herning
Areal: 120 hektar
Ejerforhold: Miljøministeriet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Tilplantning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rydning af nåleskov
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 56
Sidste måned: 130

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet