Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bøtø Nor

Beskrivelse
Selve IBA området Bøtø Nor er en del af det gamle vandområde Bøtø Nor der strakte sig mere end 10 km langs Sydfalster og som var afgrænset mod øst af sandøerne Langø, Bøtø og Bøtø Fang og mod vest af den højderyg der fortsætter forbi Gedser Odde ud i Østersøen under navnet Gedser Rev.
Området blev afvandet i løbet af 1800-tallet og drænes den dag i dag af et net af afvandingskanaler der leder vandet til en stor samlekanal ved Marrebæk. Her pumpes vandet 2 m op i en kanal der fører vandet ud i Guldborgsund. Stor dele af området ligger i kote -1, dvs 1 meter under havniveau.

Adgangsforhold
Bøtø Nor er offentlig ejet og hører under Skov- og Naturstyrelsen
Da Bøtø Nor er et fuglereservat er der ikke offentlig adgang til området, men der er et fint kig ind over området og dets søer fra de to fugletårne, som findes ud for Tidselvej og Trevlekronevej (se endvidernedenfor). Der er adgang for kørestolsbrugere til begge tårne.

Fuglelivet i Bøtø Nor betragtes nemmest fra de to fugletårne der ligger ved områdets østside. For at komme til fugletårnene køres fra Nykøbing af landevejen mod Gedser. Ved Marrebæk drejes til venstre mod Bøtø og i T-krydset for enden af vejen drejes til højre ad Bøtø Ringvej. Her fortsættes ligeud indtil man når skiltet "fugletårn" på højre hånd. Drej til højre her for at komme til det nordligeste fugletårn (egentlig et lavt skjul), eller fortsæt endnu ca. 500 m til næste skilt med "fugletårn" og drej ned her for at komme til det sydlige (høje) tårn.
Bemærk: Man får mest ud af sine iagttagelser fra fugletårnene om morgenen og formiddagen, da man på dette tidspunkt har solen i ryggen. Med vinde fra østlige retninger er der endvidere læ ved fugletårnene, mens kraftige vinde omkring vest kan være generende ved brug af kikkert.

Fakta
Kommune: Guldborgsund
Areal: 1875 hektar
Ejerforhold: Staten og private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Energipil
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 79
Sidste måned: 186

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet