Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Dele af Randers & Mariager Fjorde og Ålborg Bugt


Treskelbakkeholm 24. maj 2005. Foto: Peter Lange

Beskrivelse
Området består af et stort, lavvandet havområde ud for Jyllands østkyst og omfatter også de ydre dele af Mariager og Randers Fjorde. I området idgår desuden de omkringliggende strandenge, vadeflader m.v.
Det totale areal er på 390,4 kvadr.km., heraf er 334 kv.km. havområde.

Området kan opdeles i et antal delområder (se "observationer")

Fakta
Kommuner: Mariagerfjord, Norddjurs, Randers, Aalborg
Areal: 13462 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Digefjernelse
- Færdselsbegrænsning
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 109
Sidste måned: 253

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet