Stadil & Vest Stadil Fjorde


Hedehøg han Foto: Finn Bro

Sidste nyt
21-01-2012: Her i den milde vinter har der holdt 1 - 2 Skestorke til i og nær Mellemdyb. Skestorkene er ellers på vinterferie i Nordafrika. Skestorken flyver som regel rundt med en flok gæs og fouragerer sammen med dem. Den er også set gå alene i fladvandet i Mellemdyb.
I området ses ofte 2 gamle Havørne. Spændende, om de vil yngle et eller andet sted i området. der er i hvert fald føde nok.
Bemærk, at der er kommet et link til Kjeld Hansen hjemmeside om "Det tabte land", der omtaler afvandinger mv. i hele landet. Under "Midtjylland" kan man finde Ringkøbing - Skjern Kommune. Her kan man læse om Vest Stadil Fjord, Tim Enge, Holmbo Kær ved Stadil Fjord mv.


02-08-2011: I år har der ynglet et par hedehøge ved Vest Stadil Fjord. Parret har fået 2 unger på vingerne. Hannen har jaget i området siden begyndelsen af maj, og mange har set og fotograferet den smukke fugl f.eks fra jagthytten. Det er glædeligt, at Hedehøgen igen yngler i området, der nok kunne huse flere par. I 1930'erne ynglede der adskillige par her. Dette er beskrevet af tidl overjæger Jens Bjerg-Thomsen (ham med jagthytten).

16-07-2011: For tiden kan man se op til 12 Skestorke fouragere i Mellemdyb. Fuglene kommer fra den nye koloni ved Ringkøbing. Stå ved jagthytten og vær lidt tålmodig, så kommer Skestorkene med fyldte maver flyvende tæt forbi. Med stor kikkert kan man fint se dem fouragere i fladvandet i Mellemdyb. Også Rørhøg, Rørdrum, Sortterne, Dværgmåge, Skægmejser og flere arter vadefugle ses på dette tidspunkt.
Jens Ballegaard


10-02-2011: Nu er isen væk over vandområderne. Bl.a. kan Lille Skallesluger ses i Mellemdyb. Sangsvaner og gæs er ankommet i større tal, de ses ved kystvejen eller langs Stadiløvej. Rundt i området patruljerer Blå Kærhøg. Havørne har været ret stabile, især ved Tim Enge, en adult fugl ses ofte. Mon vi skal have havørnepar nr 2 i Vestjylland her i området?
Jens Ballegaard


21-01-2011: Hele området har i denne vinter været meget stilfærdigt rent fuglemæssigt. Dog enkelte fine ting: Lapværlinger, Sang- og Pibesvaner, lidt gæs. I dag hørte jeg Sanglærke. En ung Vandrefalk sad og spiste rester. Ved Stadiløvej lå der ved den lille fine rasteplads 2 udrangerede bokssenge - utroligt svineri, da der 5 km derfra findes en genbrugsplads!

23-08-2010: Søndag 22. august blev der afholdt Tårnenes dag landet over. Her viste Vest Stadil Fjord sig igen fra sin artsrige side og vandt konkurrencen. 82 arter blev set på 7 timer - og vi stod kun ved Jagthytten. Blandt arterne var Skestork, Rovterne, Skægmejse og Odinshane. Læs mere om dette på DOF Vestjyllands hjemmeside.
Jens Ballegaard


06-05-2010: Nu er Pomeransfuglene på plads. En god mulighed for at se dem er Stadiløvej. Ved en lille bro over en kanal - ikke den store kanal ved Stadilø - sås i dag 6 fugle på ret tæt hold.
Ved Okkerbassinerne i den nordlige del - kør ind ad markvejen ved 14,2 km - så vi i dag ca 50 fugle. men brug øjne og kikkert godt.
JB


24-03-2010: Endelig slap vinteren sit tag og fuglene indfandt sig. Langs Kystvejen flere Hulduer og 2 Stenpikkere, En Vandrefalk på jagt efter Troldænder. 2 Skægmejser ved jagthytten, så de er ikke døde allesammen i den hårde kulde. Og den første Rørhøg i dag. Masser af gæs alle vegne.

Jens Ballegaard

Fakta
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Areal: 6903 hektar
Ejerforhold: Statsejet, privatejet.

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Vandstandshævning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 248
Sidste måned: 298

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet