Rønne Banke

Grundstødning på Rønne Banke
Den 27.juni 2006 gik en maltesisk bulkcarrier, lastet med 74.000 t. kul, på grund på Rønne Banke. Grundstødningen var til alt held så blød, at besætningen først blev opmærksom på uheldet, da det gik op for dem, at skibet ikke kom ud af stedet, selv om maskinen kørte på fuld kraft!! Søværnets Operative Kommando oplyste, at der tilsyneladende ikke var tegn på olieudslip fra det uheldige fartøj. Før skibet blev trukket flot, blev dets brændstoftanke lænset for olie og en del af kullasten flyttet over på et andet skib. Derefter kunne alle atter ånde lettet op i bevidstheden om, at en miljøkatastrofe var afværget. Som caretaker for området er det naturligvis bekymrende, at bestræbelserne for at få indført lodstvang i farvandet omkring Bornholm tilsyneladende går så trægt. Vi ved, at skibstrafikken i Østersøen vil stige voldsomt i de kommende år og risikoen for miljøkatastrofer vil stige tilsvarende. det er derfor bydende nødvendigt, at vi gennem de kanaler der er tilgængelige, d.v.s. presse, politikere og organisationer, argumenterer for og dokumenterer behovet for en højere sikkerhed i Østersøens farvand.

Fakta
Areal: 28073 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Sandsugning & klapning

Sidevisninger
Denne måned: 117
Sidste måned: 143

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet