Stadil & Vest Stadil Fjorde


Jagthytten ved Mellemdyb Foto: Jens Ballegaard

Adgangsforhold
Vest Stadil Fjord:

Vest Stadil Fjord er et stort område med mange muligheder for at obse. Det er let at finde rundt i området. Der er P-pladser og mindre holdepladser mange steder. Tre offentlige veje giver adgang: Husby Klitvej, som er kystvejen fra Søndervig og nordpå, Skelmosevej, som går fra Stadil til kystvejen, og Stadiløvej, som går øst om Søndre Dyb - fra Skelmosevej 1 km vest for Stadil og sydpå til Stadilø og videre til Lodbjerg Hede (se kortet).
Det bedste obs.-sted er Jens Bjerg-Thomsens Jagthytte på Skelmosevej. Her er borde/bænke, handicaptoilet og minimuseum. Stedet ligger midt i Vest Stadil Fjord området. Herfra ser man en større vandflade tæt på: Mellemdyb, hvor 4 arter lappedykkere, ænder og Blishøns ses. Herfra ser man også fouragerened gæs, rovfugle og småfugle.
Husby Klitvej (kystvejen) byder på mange muligheder for stop og parkering. Om foråret er Strandgården (museum) - ved 8.7 km stenen - et godt sted for iagttagelse af store gåseflokke.
Man får et godt overblik over den nordlige del ved at gå op på en klittop, f.eks. ved 12 - 13 km. stenen. Her er man dog lidt langt fra fuglene. Stedet er godt for rastende Vandrefalk.
Vil man finde fladvand med vadefugle, kan man køre ind ad en markvej ved 14.3 km. stenen og fortsætte rundt i et 90 grader sving til Okkerbassinerne. Her parkerer man og går et par hundrede meter mod øst. Området lider dog under tilgroning og udtørring. Langs denne markvej er der mulighed for Pomeransfugle i maj.
Også ved Krylen (5.km. stenen) - og Sidselbjerg (6,3 km stenen) er der gode obs.- muligheder. Sidstnævnte med god udsigt til Søndre Dyb.
Stadiløvej øst om Søndre Dyb er især god i maj til Pomeransfugle samt om efteråret, hvor man finder Hjejler, gæs og Bjerglærker. Også rovfugle ses her: Fjeldvåge, Dværgfalk og Blå Kærhøg.

Stadil Fjord:
Stadil Fjord kan ikke overskues fra et sted, så her nævnes tre steder, hvortil der er offentlig adgang.
Det bedste sted er Hindø. Man kommer til Hindø ved at køre fra Hee ad Agerbæksvej (forbi kirken) helt ud til fjorden. Ved dæmningen over til Hindø er der en mindre P-plads. Der er offentlig adgang til Hindø til fods eller på cykel. Ved den lille P-plads er der opsat kort med angivelse af ruten rundt på øen. Fra dæmningen og øen kan man overskue det meste af Stadil Fjord.
De andre to adgangsveje ender ved P-pladser, hvor der kun er mulighed for en kort spadseretur, og som fugleobservationssteder er disse to af mindre betydning. Den ene P-plads finder man ved Røjklit, den anden ved Alrum ( se kortet ). Der er skiltet til begge P-pladser.

Fakta
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Areal: 6903 hektar
Ejerforhold: Statsejet, privatejet.

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Vandstandshævning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 303
Sidste måned: 436

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet