Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Skove ved Gråsten


Fiskehejre og Skarvkolonien ved Slotssøen (foto Martin Jessen)

Områdets fugle
Gråstenskovene er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde, på bagrund af ynglende Hvepsevåge, Rørhøg og Isfugl. Hvepsevågen yngler med 1-2 par i skoven, men er endnu ikke blevet optalt systematisk. Rørhøgen ynglede tidligere med 2-3 par, men huser nu kun 1 par (uden for EF-fuglebeskyttelsesområdet), samt endnu 1 par på andre tilstødende arealer. Isfuglen yngler i området, men den nøjagtige bestand kendes endnu ikke. Kun et par er fundet ynglende med sikkerhed, men det var lige uden for fuglebeskyttelsesområdet. Både dette par, og flere andre fugle, benytter dog søerne i fuglebeskyttelsesområdet til fouragering.
Ud over disse arter, findes alle almindelige skovfugle i skovene. Dertil kommer Ravn, Duehøg, Huldue, Bjergvipstjert, Korttået Træløber (et af artens første kerneområder i DK) og af og til Rødtoppet Fuglekonge.
I søerne yngler bla. Gråstrubet Lappedykker, samt en pæn bestand af Grågås og Toppet Lappedykker. Desuden er der en Fiskehejrekoloni ved Slotssøen, som i de senere år også er begyndt at huse ynglende Skarver.
Søerne er dog mest kendt for deres rastende fugle, hvor Trolanden er den dominerende art. Om vinteren ligger der normalt 3-4.000 Troldænder i Slotsøen, men helt op til 6.000 er talt. Dertil kommer ca 400 Taffelænder, Enkelte Bjergænder, Lille og Stor Skallesluger, samt en del forskellige svømmeænder.
I træktiden (især efterår) ses der ofte Fiskeørn ved søerne, og Havørnen ses også af og til over området.

Fakta
Kommune: Sønderborg
Areal: 889 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 115
Sidste måned: 175

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet