Skove ved Gråsten

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Buskmose Skov
Gråsten Skovene
Gråsten Slot og Slotspark
Gråsten, Anne Marie Sø (ynglepar 2021)
Gråsten, Apotekerstien
Gråsten, Benedikte Sø
Gråsten, Dyrehaven
Gråsten, Hjertehøjoverdrevet
Gråsten, Humlebjerg Sø
Gråsten, Ingrid Sø
Gråsten, Kujborg Dam (se seneste obs.)
Gråsten, Margrethe Sø (se seneste obs. - ynglepar 2021)
Gråsten, Roden Skov
Gråsten, Slotssøen (se seneste obs.)
Gråsten, Store Dam
Gråsten, Østersø, Nordvestlige del
Gråsten, Østersø, sydøstlige del
Rinkenæs Skov
Tralskov

Fakta
Kommune: Sønderborg
Areal: 889 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 51
Sidste måned: 112

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet