Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Skove ved Gråsten

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Buskmose Skov
Gråsten Skovene (se seneste obs.)
Gråsten Slot og Slotspark (se seneste obs.)
Gråsten, Anne Marie Sø
Gråsten, Apotekerstien
Gråsten, Benedikte Sø (ynglepar 2024)
Gråsten, Dyrehaven (se seneste obs. - ynglepar 2024)
Gråsten, Hjertehøjoverdrevet
Gråsten, Humlebjerg Sø
Gråsten, Ingrid Sø
Gråsten, Kujborg Dam
Gråsten, Margrethe Sø (ynglepar 2024)
Gråsten, Roden Skov
Gråsten, Slotssøen (se seneste obs.)
Gråsten, Store Dam (se seneste obs.)
Gråsten, Østersø, Nordvestlige del
Gråsten, Østersø, sydøstlige del
Rinkenæs Skov (se seneste obs. - ynglepar 2024)
Tralskov

Fakta
Kommune: Sønderborg
Areal: 889 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 119
Sidste måned: 175

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet