Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Skove ved Vemmetofte


Eng i Strandskov den 27. maj 2006.

Beskrivelse
Med den valgte afgrænsning af lokaliteten er den omkring 15 km2 stor. Omkring 2/3 består af skov og 1/3 af agerland. Lokaliteten er langs sydsiden afgrænset af Fakse Bugt. Der er i 2004 udgivet en pjece om Vemmetofte-skovene i serien Vandreture i private skove. Den angiver tre afmærkede spadsereruter, en i Dyrehaven og to i Strandskoven.

Strandskoven
Langs kysten findes en flot åben højstammet forblæst 5 km lang løvskov domineret af bøg. Skoven består i øvrigt af både høj, ældre blandet løvskov, yngre lave stykker med løvskov og en del mindre granstykker. Skovengene afgræsses desværre ikke mere.
Stranden er - med sin gamle landingsplads med mole - et ret besøgt udflugts- og badested med restaurant, der dog har været lukket i 2012 og 13. Der er mange parkeringspladser her, men også en del ved "Sibirien", N for Faxe Ladeplads, og herfra og til Vemmetoftes landingsplads går en meget befærdet sti.
Tilbagetrukket i skoven ved landingspladsen ligger Vemmetoftes helårs-campingplads, der udenfor sæsonen tiltrækker en del lystfiskere. Kysten er meget lavvandet med sandbanker.

Parken og Dyrehaven
Dyrehaven ligger i forlængelse af klostrets park, hvortil er fri adgang i dagtimerne. I selve parken er gamle egetræer på de store plæner samt en klippet lindeallé, og udenom er gamle kastaniealléer.
Den firlængede klosterbygning er omgivet af en voldgrav med karper, og i forårstiden ses bl.a. stor skallesluger, der ruger i nærheden. I slotsgården er en del bysvalereder under gesimserne.
Der er P-plads ved parkens vestlige indgang, og udgang fra parken til Dyrehaven gennem låger mod nord og øst.
Midt i skoven er der flere spændende lysåbne stykker domineret af mange store gamle egetræer plantet i 1812. Desværre er skovengene langs Kildeåen delvis rørlagt og under plov. Der findes dog et par lettere tilgroede små søer. Skoven består i øvrigt af både høj ældre blandet løvskov, yngre lave stykker med løvskov og en del mindre granstykker.
Dyrehaven er præget af de mange helt eller delvis store, udgåede træer og mange hasselbuske. Der er en del besøgende.

Vesterskov
Skoven består af både høj ældre blandet løvskov, yngre lave stykker med løvskov og en del mindre granstykker.

Stubberup Skov
Skoven består af både høj ældre blandet løvskov, yngre lave stykker med løvskov og en del mindre granstykker.

Lille skov nord for Stubberup Skov
Skoven består mest af yngre lave stykker med løvskov og en del granstykker.

Adgangsforhold
Lokaliteten er let tilgængelig. Der er et udbygget netværk af skovveje, og agerlandet kan overses fra veje og skovbryn. Selv om der er tale om private skove, må man gerne færdes til fods udenfor veje og stier undtagen i indhegninger. Hele området er dog lavtliggende, så skovene er gennemskåret af grøfter, der kan vanskeliggøre og helt forhindre, at man krydser på tværs af de faste veje.

Udnyttelse
Både skove og agerland er veldrevne. Agerlandet er bortforpagtet, men Vemmetofte Kloster driver selv skovene. Jagten er lejet ud til flere konsortier, der selv står for udsætning og fodring af fasaner. Der er mange skydesiddepladser på stiger.

Fakta
Kommune: Faxe
Areal: 1855 hektar
Ejerforhold: Vemmetofte Kloster. Kontor Vemmetoftevej 42.

De tre alvorligste trusler:
- Fasanopdræt

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Stop for fasanopdræt

Sidevisninger
Denne måned: 165
Sidste måned: 115

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet