Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Skove og heder ved Bryrup


Deltagere fra morgentællingen 1. maj. 2010. Fra venstre er det Erik Bisballe, Jes Sig Andersen, Stig Frøjk, Erik Balle og Jacob Meier.

Beskrivelse
Området består af skove, både løv- og nåleskove, samt enge, kær, moser, heder og småsøer. Der findes 4 lidt større søer; Kulsø og Kvindsø ved Bryrup, samt Hampen Sø, Halle Sø og Stigsholm Sø i den sydlige del af området. Det samlede areal med ferskvand i området er 450 ha.

Fakta
Kommuner: Horsens, Ikast-Brande, Silkeborg
Areal: 5414 hektar
Ejerforhold: hovedsageligt private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Tilplantning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 79
Sidste måned: 201

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet