Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Skove ved Gråsten


Blå Libel, Rinkenæs Skov (foto Martin Jessen)

Andre dyr og planter.
Her ses lister over andre dyre og plantegrupper som er registreret indenfor IBA-området:
(Listerne er sorteret alfabetisk)

Pattedyr
Bisamrotte
Egern
Grævling
Mink
Ræv
Rødmus
Rådyr

Padder
Grøn Frø
Skrubtudse

Fisk
Aborre
Gedde
Havørred

Dagsommerfugle
Admiral
Almindelig Blåfugl
Aurora
Dagpåfugleøje
Det Hvide C
Engrandøje
Græsrandøje
Nældens Takvinge
Nældesommerfugl
Skovrandøje

Guldsmede
Almindelig Kobbervandnymfe
Blå Libel
Fireplettet Libel
Flagermus-Vandnymfe
Grøn Smaragdlibel
Hesteskovandnymfe
Håret Mosaikguldsmed
Rød Vandnymfe
Rødøjet Vandnymfe
Stor Blåpil
Stor Farvevandnymfe
Stor Kejserguldsmed

Andre insekter
Stor Geddehams

Bløddyr
Iberisk Skovsnegl
Sort Skovsnegl
Vinbjergsnegl

Planter
Bøg
Hvid Anemone
Maj Gøgeurt

(Kilde: www.fugleognatur.dk, egne observationer)

Fakta
Kommune: Sønderborg
Areal: 889 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 117
Sidste måned: 175

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet