Sejerø Bugt & Nekselø

Status
Fugleliv

Dækker kun Alleshavebugten.

Alleshavebugten er en af de få lokaliteter øst for Jylland, hvor Klyderne har fundet en fældeplads. I overgangen fra juli til august kan her tælles mellem 400 og 1000 Klyder, der står i det flade vand sammen med myriader af Almindelig Ryle, senere Hjejler og Strandhjejler. Her tælles Krikænderne i hundredevis og Stor Regnspove i snesevis. Andre ryler og klirer kan i træktiden naturligvis også findes her. I sommeren og hele efteråret 1996 fouragerede en undsluppen Lille Flamingo i bugten.

IBA-status.

Ifølge BirdLife International kvalificerer Sejerø Bugt & Nekselø som Important Bird Area (IBA) nr. 94 med samme afgrænsning som EF-fuglebeskyttelsesområdet.

Kvalifikationsgrundlaget for IBA-lokaliteten er rastende Ederfugle, Sortand og Fløjlsand.

Som fokusarter er i Caretakerprojektet udvalgt ynglefuglene Rørhøg, Engsnarre, Hvidbrystet Præstekrave, Klyde, Havterne og Splitterne samt rastefuglene Skarv, Ederfugl, Sortand, Fløjlsand, Bjergand, Klyde og Hættemåge.

Fakta
Kommuner: Kalundborg, Odsherred, Slagelse
Areal: 40285 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Rynket rose
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Kratrydning
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 105
Sidste måned: 141

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet