Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Saltholm & Peberholm


Caretakeregruppen orienterer sig. Saltholm 23. januar 2011. Foto: Andreas Petersen

Beskrivelse
Saltholm består hovedsagligt af flade enge og strandenge. Intet punkt ligger mere end 3 meter over havets overflade hvilket også gør at øen bliver mere eller mindre oversvømmet under stormvejr. De mange pander holder på nedbøren og gør at øen året rundt kan være nok så fugtig at færdes i. Mod nord og på den sydvestlige del af midtøen findes de to eneste større træbevoksninger.

Adgangsforhold
På selve øen hersker der pga. fredningen visse begrænsninger i ens udfoldelsesmuligheder. I fuglenes yngleperiode fra 1. april til 15. juli må man kun færdes på den nordlige del af øen ned til indhegningen mellem Holmegård og Østergård. I den øvrige del af året må man bevæge sig over det meste af øen med undtagelse af den sydøstlige del. Se også link om jagt- og færdselsbestemmelser.

Der er ingen fast forbindelse til Saltholm. DOF arrangerer hvert forår og efterår ture derud. De er ret populære og bliver som regel hurtigt udsolgt. Man kan også selv sejle dertil.

Udnyttelse
Øen udnyttes hvert år af ejerlauget som græsning for op mod 1.000 køer.

Fakta
Kommune: Tårnby
Areal: 7218 hektar
Ejerforhold: Saltholmejerlauget

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 90
Sidste måned: 249

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet