Hedehøg (Circus pygargus)

Introduktion
Hedehøgen er den smukkeste og mest elegante af de fire arter af kærhøge der ses i Danmark. Den er fåtallig som ynglefugl. Antallet har siden 1970\'erne ligget på 25-50 ynglepar, der næsten alle findes ved Vadehavet.


Hedehøgen er den smukkeste og mest elegante danske kærhøg. Gammel Hun. Foto og copyrigth: Lars Maltha

Hedehøg eller Enghøg?
Hedehøgen indvandrede til Danmark i slutningen af 1800-tallet. Arten ynglende ved indvandringen i småmoser på hedestrøg samt i nyplantede nåletræsplantager. Heraf navnet Hedehøg. I den ornitologiske litteratur i begyndelsen af 1900-tallet blev dog også navnet Enghøg benyttet. Dette navn passer bedre til arten i dag, og hentyder til hvor arten finder sin føde.
På svensk (Ängshök) og på tysk (Wiesenweihe) heder arten netop Enghøg. På hollansk har den fået det mindre charmerende navn Grå Kyllingetyv (Grauwe kiekendief).


Hedehøg han. Foto og copyrigth: Lars Maltha


Han. © John Larsen


Ungfugl. © Lars Maltha Rasmussen

Fakta
Vingefang: 98-110 cm.
Længde: 44 cm.
Vægt: 225-300 g.
Vægt (hun): 300-450 g.
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-29 dage
Ungetid: 35-40 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 19-26
Udvikling 1990-2000: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 150
Sidste måned: 144

Forrige artLink til denne sideNæste art