Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hedehøg (Circus pygargus)

Udbredelse i Danmark
Hedehøgen yngler fortrinsvis i Vadehavsområdet i Sydvestjylland. Enkelte par yngler næsten årligt i Nordjylland.


Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Europæisk udbredelse
Danmark ligger på nordvestgrænsen for Hedehøgens europæiske udbredelse. De største bestande i Vesteuropa findes i Spanien, Portugal og Frankrig.


Hedehøgens yngleudbredelse i Europa (kilde: Europakommissionen).


Han. © John Larsen


Ungfugl. © Lars Maltha Rasmussen

Fakta
Vingefang: 98-110 cm.
Længde: 44 cm.
Vægt: 225-300 g.
Vægt (hun): 300-450 g.
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-29 dage
Ungetid: 35-40 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 19-26
Udvikling 1990-2000: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 107
Sidste måned: 356

Forrige artLink til denne sideNæste art