Hedehøg (Circus pygargus)

Reder i dyrkede marker
Redeplacering i dyrkede marker er af nyere dato – mens dette kun undtagelsesvis forekom før 1987. Nu yngler de fleste par i Danmark i dyrkede afgrøder. Den samme udvikling har fundet sted overalt i Vesteuropa.
Da høsten af vinterafgrøderne ofte påbegyndes før Hedehøgenes unger er flyvefærdige, betyder det at en betydelig del af kuldene hvert år er i fare for at gå til under høstarbejdet.


Mejetærskeren er standset foran Hedehøgs rede, hvor der endnu er en uge til at ungerne kan baske væk. Foto og copyrigth: Lars Maltha.

Beskyttelse i praksis
Det kræver en målrettet indsats at lokalisere reder i afgrøder inden høst. Dernæst skal ejeren kontaktes og reden skal afmærkes, så høstmaskinerne kan køre uden om reden. Der skal efterlades et så stort stykke afgrøde uden om reden, at ungerne både kan finde ly for solen og læ for blæsten. Dog vil prædation af ræven ofte være et problem i mindre uhøstede pletter, afhængigt af hvor længe de ligger. Derfor kan en rævesikker indhegning af reden være nødvendig, når marken er høstet.


Rævesikker indhegning


Han. © John Larsen


Ungfugl. © Lars Maltha Rasmussen

Fakta
Vingefang: 98-110 cm.
Længde: 44 cm.
Vægt: 225-300 g.
Vægt (hun): 300-450 g.
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-29 dage
Ungetid: 35-40 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 19-26
Udvikling 1990-2000: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 18
Sidste måned: 223

Forrige artLink til denne sideNæste art