Hedehøg (Circus pygargus)

Aflæsninger af farvemærkede Hedehøge
Unger af Hedehøg der kontrolleres i forbindelse med beskyttelse af reder bliver ringmærket samt forsynet med en farvering. Dansk mærkede unger har en blå farvering med hvid inskription på højre ben. Koderne består af to bogstaver, hvor det første er A eller C. På venstre ben er der en aluminiumsring med koden 5R01**.
I Holland er der siden 1999 mærket Hedehøge med gule ringe og sort inskription. I Niedersachsen med røde (siden 2004) eller grønne ringe (siden 2003) og hvid inskrption. I Polen mærkes fra 2005 fugle med orange ringe og sort inskription.
Det betyder at blot en konstatering af en ringfarve kan være en værdifuld oplysning om en hedehøg fra ynglepladser uden for landets grænser.
Hold derfor godt øje med hedehøg. Det vil ofte være muligt at aflæse en hedehøg når den sidder på en pæl, eller måske efterfølgende på et digitalfotografi af høj opløsning.


Farvemærket unge med koden "AA". Den ældste af 4 unger i mærket i Ballummarsken 10. juli 2005.

Formål med ringmærkning
Formålet med farvemækrning af hedehøg er at indsamle viden om arten for bedre at kunne beskytte den. Hidtil har mærkning med metalringe kun givet ganske få oplysninger om danske ynglefugle. Farvemærkning med individuelle koder gør det muligt at få oplysninger om hvor langt omkring unger fra danske reder senere spredes som ynglefugle. En enkelt hollandsk mærket fugl blev således genfundet dræbt i Slesvig-Holsten tæt på den danske grænse.


Farvemærket nyudfløjen unge af Hedehøg. Foto og copyrigth Lars Maltha


Han. © John Larsen


Ungfugl. © Lars Maltha Rasmussen

Fakta
Vingefang: 98-110 cm.
Længde: 44 cm.
Vægt: 225-300 g.
Vægt (hun): 300-450 g.
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-29 dage
Ungetid: 35-40 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 19-26
Udvikling 1990-2000: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 38
Sidste måned: 223

Forrige artLink til denne sideNæste art