Ulvedybet & Nibe Bredning

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Knopsvane00
Pibesvane00
Sangsvane00
Kortnæbbet Gås00
Grågås00
Knortegås00
Pibeand00
Krikand00
Spidsand00
Taffeland00
Troldand00
Hvinand00
Toppet Skallesluger00
Stor Skallesluger00
Blå Kærhøg00
Vandrefalk00
Blishøne00
Hjejle00
Almindelig Ryle00
Tinksmed00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skarv0
Rørdrum0
Skestork0
Rørhøg0
Hedehøg0
Klyde0
Hvidbrystet Præstekrave0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Stor Kobbersneppe0
Stormmåge0
Splitterne0
Fjordterne0
Havterne0
Dværgterne0
Rødrygget Tornskade0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20220002321 2 
20210006911 
20200006528 5 
20190006248 9 
20180005388 4 
20170005493 5 
20160005416 1 
20150007303 4 
20140006656 3 
20130006281 12 
20120006022 13 
20110005567 14 
20100005345 10 
20090006177 31 
20080004545 22 
20070006784 141 
20060004590 105 
20050002133 30 
20040002793 50 
20030002448 95 

Tabel 4. Årstal med ynglebearbejdninger fra før caretakerprojektets start i 2003.
Årstal før 2003 med ynglebearbejdninger
1993

Tabel 5. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
199601-Jun
199501-Jun
199411-Dec, 01-Jun, 20-Mar
199301-Jun

Fakta
Kommuner: Jammerbugt, Vesthimmerlands, Aalborg
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Mink
- Ræv
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 33
Sidste måned: 103

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet