Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Ulvsund, Grønsund & Fanefjord


Bogødæmningen i morgenskumring

Beskrivelse
IBA 84 er for størsteparten vandflade, men med 4 privatejet øer, Langø - Tærø - Lilleø og Malurtholm og en lidt landflade, også privatejet, ved Koster Land og Barholm.
Området omfatter et forgrenet system af strømrender, der grænser op til lavvandede bugter og vige. I de lavvandede områder består bunden af sand og mudder, mens der i strømrenderne, findes sand og sten.
De meget varierende strømforhold i området, medfører en stor variation i plante - og dyrelivet.
Dele af IBA 84 og Habitatområde nr. 147 Grønsund og Fanefjord, indgår desuden i et vildtreservat.

Adgangsforhold
Der er mange muligheder hele vejen rundt. På sydkysten af Sjælland, er der flere adgangsveje i Stensby skoven og Langebæk skoven og ligeledes fra småhavnene ved Pedersværft, Langø og Gammel Kalvehave. På hele vestsiden af Møn, ud mod Ulvsund, er der også adgangsveje bla. til Basnæs havn, vest for Røddinge, med godt udsyn til Tærø, ligeledes ved Kostervig. På sydkysten af Møn, er der gode udsigtsforhold, adgangsveje ved, Bogødæmningen - vejen mod syd, ud for Malurtholm, ved Fanefjord kirke - Hårbølle havn/strand - Stenværket, helt ud til Skansen/Hårbølle Pynt.
Hvorimod det ikke er mulig, at tælle på kyststrækningen fra Hårbølle Pynt til Dørrebjerg/Madses Klint, da der ikke er nogen offentlige nedkørsler.
På Bogø: på dæmningen, mellem Farø og Bogø, Kragetinget, fra Bogø by, mod den lille havn ved Skåningebro - på Bogødæmningen og Bogø færgehavn.
På Falster: Kør mod Ore strand, her tælles mod øst, ligeledes ad adgangsvejen, forbi Næsgård, her tælles, vest for Grønsund gamle Færgebro, mod Søborg, hele kystlinien fra Grønsund Færgebro, mod syd til Korselitse Østerskov, her er det dog kun muligt at tælle, ved at gå langs kysten, da der er kørselsforbud i selve skoven. Området her er kendt for mange rastende St. Skallesluger.

Fakta
Kommune: Vordingborg
Areal: 8154 hektar
Ejerforhold: Staten med ca. 90 % og private lodsejere 10 %

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 91
Sidste måned: 105

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet