Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Ulfborg Plantage


Parti fra Ulforg plantage - Foto Lars Holm Hansen

Beskrivelse

Lokaliteten ligger umiddelbart øst for Ulfborg.

Området som indgår i ”Caretakerprojektet” omfattes af Ulfborg plantage, Pallisbjerg plantage, samt Sønder Vosborg hede. Disse områder grænser op til andre skovområder, som eksempelvis Stråsø plantage. Ulfborg Plantage, samt Pallisbjerg plantage er privat ejet, mens Sdr. Vosborg hede på 120 ha er statsejet og har indtil for få år siden været Urfugle-reservat, uden adgang for offentligheden. Ulfborg og Pallisbjerg plantager er traditionelle vestjyske plantager, hvor der overvejende er plantet til med fyr og gran. Pallisbjerg plantage er for største delen af arealets vedkommende beplantet, mens Ulfborg plantage rummer adskillige mindre åbne hede og overdrevs områder, desuden lægger plantagen areal til Ulfborg Skyttecenter, som tilbyder mange former for skydning, hvilket selvfølgelig kræver ret åbne terræner til skydebanerne. Sønder Vosborg hede kan siges at være den synlige del af et indsande, som tidligere har dækket langt større arealer. Heden er meget kuperet og giver et godt indtryk af hvordan et område med indlandsklitter ser ud. Flere steder på hedearealet kan der stadig ses åbne sandklitter, som blæsten tilstadighed holder åbne for vegetation. Disse vidner om en tid for 150 – 200 år siden hvor store dele af Vestjylland var hærget af sandflugt og man havde sågar på denne tid klitfogeder langt inde i landet.

Historie

Ulfborg Plantage eller Aktieplantagen, som den også bliver kaldet, blev oprettet i 1871 hvor det stiftende møde afholdtes. Plantagen var den første, som blev anlagt i de mange indsander og klitheder på egnen og arealet ved opstarten var på cirka 125 tdr. land. Noget af det første, som blev lavet var en planteskole, hvor man selv kunne så og prikle de træer, som senere skulle plantes ud. Gødningen som brugtes i planteskolen var asken fra hedetørv, der blev afskrællet, hvor vejene skulle gå. Efter 10 år var arealet tilplantet og flere gange siden er der tilkøbt arealer, så plantagen nu omfatter 625 tdr. land eller 345 hektar . Fra begyndelsen plantede man hovedsaligt en blanding af fyr, rødgran og ædelgran, så man inden for en overskuelig tid ville få gavntræ. I 1947 blev der lavet et savskæreri. I de første mange år var der en plantørbolig hvor i, den forstmæssige ansvarlige for plantagens arealer boede, men i 1964 ansatte man en Skovfoged fra Hedeselskabet til at varetage plantagens drift. Der bliver stadig plantet de samme træarter, som ved begyndelsen, men da pyntegrønt og juletræs salget fylder en del i billedet er eksempelvis Nobilis og Normannsgran også blevet plantet, foruden at der er kommet flere løvplantninger.Adgangsforhold
Der er flere muligheder for at besøge området. Nemmeste måde at komme til Ulfborg plantage er at dreje mod øst i den sydligste del af Ulfborg, vejen hedder Thorstedvej og plantagen kommer efter ca. en kilometers kørsel. Thorstedvej er også grænsen mellem Ulfborg plantage, som ligger på nordsiden og Pallisbjerg plantage der ligger umiddelbart syd for vejen. Efter yderligere to kilometers kørsel mod øst ligger Filsøvej, denne kan med fordel tages og når man kommer lidt fra alfarvej kan man trave en tur på en af skovvejene ind i området. Hvis der fortsættes 2 – 3 kilometer ad Filsøvej, vil man når plantagen forlades, på venstre hånd kunne se Sdr. Vosborg hede og efter yderligere et stykke tid kommer Jagtvej, som går i nordlig retning. Ad denne vej fås et rigtig godt indtryk af det kuperede landskab, med indlandsklitter. Området kan også nås ved at køre den anden vej rundt om plantagen, dette kan ske, ved at dreje mod øst ad Sønderkjærsvej, som starter 200 meter nord for Ulfborg. Her vil man først køre et lille stykke tid i landbrugsland og når man kommer til skoven og følger vejen her, er den næsten identisk med Ulfborg plantages nordgrænse. Her vil man også efter 2 - 3 kilometers kørsel komme til Sdr. Vosborg hede.

Der skal gøres opmærksom på at det meste af området er Privat ejet og derfor skal man huske de regler, som gælder for færdsel i ”Privat skov”, endvidere vil der ofte være forskellige skydninger i terrænet. Når der er skydning hejses en orange ballon op i en form for flagstang og de veje, hvorpå der kan være fare, bliver afspærret med en træbom. Endvidere frarådes det på det kraftigste at opsamle ammunition.


Fakta
Kommune: Holstebro
Areal: 1602 hektar
Ejerforhold: Privatejet

Sidevisninger
Denne måned: 45
Sidste måned: 104

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet