Hedeområder ved Store Råbjerg

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Krikand1 ynglepar i 2005 9
Trane1 ynglepar i 2009 9
Tinksmed0 ynglepar i 2011 9
Natravn0-6 ynglepar i 2005 9
Hedelærke0-3 ynglepar i 2007 9
Rødrygget Tornskade3-4 ynglepar i 2006 10

Tabel 2. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2023000577 
2022000514 2 
2021000214 
2020000367 
2019000251 
2018000225 
2017000117 
2016000100 
201500084 
2014000140 
201300066 1 
201200085 
201100681 2 
201000652 
200900694 2 
2008006127 
2007006204 2 
2006007253 
2005006149 
200400687 2 
200300644 

Fakta
Kommune: Billund
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning
- Udsætning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 8
Sidste måned: 74

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet