Hedeområder ved Store Råbjerg

Beskyttelse
Er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og habitatområde.

Grundlag
Udpegningsgrundlag: Ynglelokalitet for Tinksmed og Natravn

Fakta
Kommune: Billund
Areal: 623 hektar
Ejerforhold: Både privat- og statsejet

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning
- Udsætning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 10
Sidste måned: 74

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet