Rømø

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Tajgasædgås/Tundrasædgås00
Kortnæbbet Gås00
Knortegås00
Knortegås00
Gravand00
Pibeand00
Krikand00
Spidsand00
Skeand00
Strandskade00
Hjejle00
Islandsk Ryle00
Sandløber00
Almindelig Ryle00
Lille Kobbersneppe00
Storspove00
Rødben00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørdrum0
Rørhøg0
Blå Kærhøg0
Hedehøg0
Plettet Rørvagtel0
Klyde0
Hvidbrystet Præstekrave0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Stor Kobbersneppe0
Rødben0
Sandterne0
Splitterne0
Fjordterne0
Havterne0
Dværgterne0
Mosehornugle0
Natravn0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2020000250 
20190004719 13 
20180005174 46 
20170005592 34 
20160006367 49 
20150004966 23 
20140004409 95 
20130004853 44 
20120004384 10 
20110005368 32 
20100004904 41 
20090003519 39 
20080003373 29 
20070004202 6 
20060003154 20 
20050001846 46 
20040002949 118 
20030002545 9 

Fakta
Kommune: Tønder
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Digefjernelse
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 70
Sidste måned: 75

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet