Kogsbøl & Skast Moser

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Rødrygget Tornskade00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Hvepsevåge0
Rørhøg0
Hedehøg0
Plettet Rørvagtel0
Trane0
Tinksmed0
Sortterne0
Mosehornugle0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2021000552 3 
2020000438 
2019000501 9 
2018000390 6 
2017000477 
2016000316 
2015000313 
2014000241 22 
2013000156 4 
2012000236 2 
2011000286 57 
2010000220 1 
2009000129 1 
2008000112 19 
2007000111 
200600098 
200500076 
200400061 
200300015 1 

Fakta
Kommune: Tønder
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Næringsstofbelastning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 5
Sidste måned: 48

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet