Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Kogsbøl & Skast Moser


Mosehornugle

Beskrivelse
Kogsbøl & Skast mose er et EF- fuglebeskyttelsesområde der er under tilgroning og udtørring. Efter en forundersøgelse vil projektet blive tilrettelagt så vandstanden hæves på ca. 200 ha i den centrale del af mosen ved lukning af grøftesystemer. Der samarbejdes om projektet med Fødevareministeriet, der ejer store arealer central i mose og også med Tønder Kommune. Projektets budget er på ca. 2 mio. kr. Vandstandshævningen vil betyde en tilbageholdelse af bl.a. 2.500 kg kvælstof fra Vidå-systemet og dermed Vadehavet, som der afvandes til. Levestederne for en række af de beskyttede arter som hedehøg, sortterne og mosehornugle forventes forbedret når områdets naturlige hydrologi forbedres.

Fakta
Kommune: Tønder
Areal: 557 hektar
Ejerforhold: Direktoratet for FødevareErhverv (250 ha)

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Næringsstofbelastning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret svinehold
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 47
Sidste måned: 82

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet