Marstal Bugt & sydvestkysten af Langeland

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Sangsvane00
Bramgås00
Ederfugl00
Havlit00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørdrum0
Rørhøg0
Plettet Rørvagtel0
Engsnarre0
Klyde0
Fjordterne0
Dværgterne0
Sortterne0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20220008354 2 
202100017496 5 
202000020650 223 
201900013205 145 
201800013919 173 
201700011807 166 
201600015417 149 
201500013785 102 
201400015646 105 
201300013401 99 
201200012327 51 
201100014033 85 
201000013522 82 
200900013462 95 
200800013885 45 
200700011953 44 
20060009613 220 
20050008305 221 
20040005161 111 
20030002427 108 

Fakta
Kommune: Langeland
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Kratrydning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 10
Sidste måned: 68

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet