Marstal Bugt & sydvestkysten af Langeland

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Sangsvane00
Bramgås00
Ederfugl00
Havlit00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørdrum0
Rørhøg0
Plettet Rørvagtel0
Engsnarre0
Klyde0
Fjordterne0
Dværgterne0
Sortterne0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2023000618 
202200016264 3 
202100017387 5 
202000020527 223 
201900013144 145 
201800013846 173 
201700011745 166 
201600015395 149 
201500013802 102 
201400015644 105 
201300013401 99 
201200012327 51 
201100014033 85 
201000013522 82 
200900013462 95 
200800013886 45 
200700011953 44 
20060009613 220 
20050008305 221 
20040005161 111 
20030002427 108 

Fakta
Kommune: Langeland
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Kratrydning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 4
Sidste måned: 139

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet