Marstal Bugt & sydvestkysten af Langeland

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bredstens Bjerg v/Søgård
Dovns Klint (se seneste obs.)
Eget Mose
Eget Skov (Gulstav)
Fakkebjerg (se seneste obs.)
Fakkemose (se seneste obs.)
Gulstav (se seneste obs.)
Gulstav Mose (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Gulstav Vesterskov (se seneste obs.)
Gulstav Østerskov
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose
Harsmark (se seneste obs.)
Hav nord for Bagenkop
Hav ved Dovns Klint/Gulstav
Hav ved Tryggelev Nor
Havet mellem Bagenkop og Gulstav
Helle Nor
Keldsnor (se seneste obs.)
Klise Nor (se seneste obs.)
Lundemosen (se seneste obs.)
Lunden (Sydlangeland) (se seneste obs.)
Magleby Nor (se seneste obs.)
Marstal Bugt ud for Ristinge (se seneste obs.)
Nørreballe Nor (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Piledybet (se seneste obs.)
Rath (se seneste obs.)
Ristinge Klint (se seneste obs.)
Ristingehalvøen
Søgård (Langeland)
Søgård Mose (Langeland) (se seneste obs.)
Søgård Pyt
Tryggelev Nor & Salme Nor (se seneste obs.)
Ørnehøj-området (Gulstav) (se seneste obs.)
Åbjerg m.m. ved Søgård (Langeland)

Fakta
Kommune: Langeland
Areal: 4985 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Kratrydning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 11
Sidste måned: 68

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet