Marstal Bugt & sydvestkysten af Langeland

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bredstens Bjerg v/Søgård
Dovns Klint (se seneste obs.)
Eget Mose (se seneste obs.)
Eget Skov (Gulstav)
Fakkebjerg
Fakkemose (se seneste obs.)
Gulstav (se seneste obs.)
Gulstav Mose (se seneste obs.)
Gulstav Vesterskov
Gulstav Østerskov
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose
Harsmark
Hav nord for Bagenkop (se seneste obs.)
Hav ved Dovns Klint/Gulstav
Hav ved Tryggelev Nor (se seneste obs.)
Havet mellem Bagenkop og Gulstav
Helle Nor
Keldsnor (se seneste obs.)
Klise Nor (se seneste obs.)
Lundemosen
Lunden (Sydlangeland)
Magleby Nor
Marstal Bugt ud for Ristinge (se seneste obs.)
Nørreballe Nor (se seneste obs.)
Piledybet
Rath
Ristinge Klint
Ristingehalvøen (se seneste obs.)
Søgård (Langeland)
Søgård Mose (Langeland) (se seneste obs.)
Søgård Pyt
Tryggelev Nor & Salme Nor (se seneste obs.)
Ørnehøj-området (Gulstav)
Åbjerg m.m. ved Søgård (Langeland)

Fakta
Kommune: Langeland
Areal: 4985 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Kratrydning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 5
Sidste måned: 139

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet