Smålandshavet nord for Lolland

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Knopsvane00
Sangsvane00
Tajgasædgås/Tundrasædgås00
Grågås00
Canadagås00
Knortegås00
Spidsand00
Skeand00
Troldand00
Ederfugl00
Hvinand00
Toppet Skallesluger00
Stor Skallesluger00
Blishøne00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skarv664 ynglepar i 2008 1
Hvepsevåge0
Havørn0
Rørhøg0
Klyde0
Brushane0
Fjordterne0
Havterne0
Dværgterne0
Rødrygget Tornskade0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20200006398 59 
20190005272 39 
20180005164 99 
20170004087 84 
20160004466 80 
20150004401 57 
20140004187 72 
20130005516 65 
20120005432 71 
20110005564 78 
20100004674 110 
20090003579 97 
20080014116 110 
20070004388 235 
20060001975 124 
20050002375 118 
2004000779 51 
20030001034 85 

Fakta
Kommuner: Guldborgsund, Lolland
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 139
Sidste måned: 171

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet