Smålandshavet nord for Lolland


Strandeng ved Kalløgrå nord for Sakskøbing

Status
Fugleliv

I yngletiden findes på f.eks. Suderø en koloni af rugende Knopsvaner. Skarvkolonier findes her flere af. Store kolonier af Ederfugle yngler ligeledes på øer og holme i området. I træktiden raster mange Mørkbugede Knortegæs spredt over Smålandshavet. Nogle gange ses store flokke på land f.eks. på Lindholm. Om vinteren ses mange Havørne. Sangsvane og flere gåsearter er ligeledes faste vintergæster i store antal. Disse ses både på havet og på marker lige udenfor IBA-grænsen.


Ynglefuglene ved Kalløgrå er blevet optalt i 2003. Hvor der i nedenstående liste er angivet 0 par, er der tale om en art, der tidligere har ynglet ved Kalløgrå.

Lille Lappedykker: 5 par
Gråstrubet Lappedykker: 6 par
Knopsvane: 1 par
Gravand: 8 par
Knarand: 3 par
Krikand: 1 par
Gråand: 14 par
Spidsand: 2 par
Atlingand: 1 par
Skeand: 0 par
Toppet Skallesluger: 0 par
Rørhøg: 1 par
Blishøne: 17 par
Strandskade: 2 par
Klyde: 20 par
Stor Præstekrave: 0 par
Lille Præstekrave: 0 par
Vibe: 13 par
Brushane: 0 par
Rødben: 13 par
(Kilde: Hans Erik Jørgensen 2006)

Fakta
Kommuner: Guldborgsund, Lolland
Areal: 19243 hektar
Ejerforhold: Mange lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 144
Sidste måned: 171

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet