Maribosøerne

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Grågås00
Knarand00
Skeand00
Taffeland00
Troldand00
Lille Skallesluger00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skarv0
Rørdrum0
Hvepsevåge0
Havørn0
Rørhøg0
Trane0
Fjordterne0
Dværgterne0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2022000548 
20210006977 4 
20200006866 6 
20190003242 1 
20180003965 7 
20170003492 1 
20160007201 
20150004415 1 
20140004251 7 
20130003879 62 
20120004906 23 
20110003796 14 
20100003137 7 
20090003742 47 
20080005819 75 
20070005095 7 
20060003349 7 
20050003292 39 
2004000900 14 
20030001292 4 

Tabel 4. Årstal med ynglebearbejdninger fra før caretakerprojektets start i 2003.
Årstal før 2003 med ynglebearbejdninger
1996, 1995

Fakta
Kommuner: Guldborgsund, Lolland
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Sejlads
- Tilgroning
- Vandstandshævning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Vandstandssænkning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 90
Sidste måned: 91

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet