Bregentved- & Gisselfeld-søerne


Ynglende rørhøg er en del af udpegningsgrundlaget for lokaliteten

Beskyttelse
Søerne ved Bregentved og Gisselfeld er EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 101.

Natura 2000 område nr. 161,

Habitatområde, H142 (Ulse og Søtorup Sø)

Grundlag
Fugle på udpegningsgrundlaget

1. Grågås Trækfugle, internationalt betydende antal (T) F4

2. Troldand Trækfugle, internationalt betydende antal (T) F4

3. Rørhøg Ynglefugle (Y) F3

Se også http://www.fuglebeskyttelse.dk/udpegningsomraader.asp?id=101Fakta
Kommune: Faxe
Areal: 598 hektar
Ejerforhold: Bregetved og Gisselfeld

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Rydning af rørsump
- Vandstandshævning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Stop for karpeavl
- Vandstandssænkning

Sidevisninger
Denne måned: 47
Sidste måned: 156

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet