Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Brabrand Sø & Årslev Engsø


Udsigt over Brabrand Sø. Foto: Anders Horsten

Beskrivelse
Området består af Brabrand Sø og Årslev Engsø. Søerne ligger i et tunneldalsystem lige vest for Århus og står i forbindelse med hinanden via Århus Å.

Brabrand Søområdet er på i alt 350 ha. Selve søen er på 153 ha og omkranset af rørskove og våde enge. Søens største dybde er på 2,7 m, gennemsnitsdybden er på 0,85 m. Om sommeren er der flydebladszoner med åkande og småøer af Sø-Kogleaks i søen.

Årslev Engsøområdet udgør i alt ca 210 ha. Selve søen er ca 100 ha stor og lavvandet med dybder op til 2 m. Rundt om søen er der våde enge. Søen blev etableret d. 19.03.2003 hvor vand fra Århus Å og Lyngbygårds Å blev ledt ind over engene i området. I løbet af en årrække vil en del af området vokse til med rørskovsplanter. Det forventes at rørskoven vil reducere søens åbne vandflade til ca. 70 ha. Rørskovene og engområderne forventes at få en tilsvarende størrelse.

Adgangsforhold
Begge søer er nemme at komme til, hvad enten man er bilist eller på cykel. Fra Århus centrum løber således et stisystem, Brabrandstien, der er ført langs åen og rundt om både Brabrand Sø og Årslev Engsø. Turen rundt om Brabrand Sø alene er ca. 10 km, mens Årslev Engsø-turen er på knap 8 km.
I bil nåes Brabrand Sø enten fra villakvartererne nord og syd for søen, eller fra P-pladsen på Søskovvej i vestenden af søen. Samme plads er et glimrende udgangspunkt for en tur langs Årslev Engsø. Desuden findes en P-plads langs Skibbyvej nord om søen og ved Constantinsborg syd for søen.
Endelig kan søerne nåes via busnettet, bl.a. linje 17, der har endestation hvor de to søer mødes ved Søskovvej.
Langs begge søer er opstillet en række fugletårne, der giver god udsigt over området.

Udnyttelse
Der drives jagt på en del af de privatejede parceller ved både Årslev Engsø og Brabrand Sø. Der er derudover en del lystfiskeri langs åerne der løber ind i søerne og der foregår tillige rusefiskeri i Brabrand Sø.

Den bynære placering betyder, at området har stor rekreativ værdi for befolkningen i Århus og omegn. Området er således et yndet udflugtsmål for mange mennesker der, især i weekenderne, går eller cykler, kører på rulleskøjter eller løber i området. I Brabrand Sø er etableret i rostadion langs den nordlige bred.

Fakta
Kommune: Århus
Areal: 529 hektar
Ejerforhold: Århus kommune samt private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret rørskær
- Færdselsregulering
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 112
Sidste måned: 476

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet