Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Brændegård Sø, Nørresø & skove ved Brahetrolleborg

Beskrivelse

Brændegård Sø, Nørresø & skove ved Brahetrolleborg

Brændegård Sø er med 104 ha. Fyns næststørste sø. Søen er sammen med Nørresø (knap 70 ha.) beliggende i et smukt og varieret sydfynsk herregårdslandskab, hvoraf en stor del er skovbevokset. Skovene breder sig langt omkring, så der dannes det største sammenhængende skovområde på Fyn.
Området har stor naturskønhed og er meget besøgt af naturinteresserede, der her kan opleve skovens dybe stille ro med et forskelligartet og relativt stort naturindhold.
Søerne: Brændegård Sø er kendt for sin skarvkoloni, som i sine velmagtsdage i 1990’erne var blandt de største i Europa med op til 7100 par. Siden er det gået nedad bakke, så kolonien nu (2010’erne) tæller under 1000 par. Til gengæld har kolonien spredt sig til Nørresø, hvor der siden 2004 har været ynglende Skarver (2012: 1200 par).
Udover Skarverne, er især Brændegård Sø et godt sted at iagttage Havørnen. De gode oversigtsforhold ved Brændegård med søen tæt på, giver fortrinlige forhold til at iagttage ørnenes privatliv, sådan som de udfolder sig på øen ret forude. Øen var tidligere skovbevokset, men efter skarvkoloniens etablering i 1973, blev træerne fældet i slut70’erne, hvilket havde den utilsigtede virkning, at kolonien rykkede ned på jorden og i øvrigt bredte sig til træerne langs søens bredder. I dag er øen en sjælden indlandslokalitet for hele tre af de store mågearter (Sølvmåge, Sildemåge og Svartbag)
Skovene omkring søerne er varierede, og der er stadig store partier med gammel højskov, hvilket giver plads til flere sjældnere rovfuglearter, såsom Havørn, Hvepsevåge og Duehøg. Af andre skovfugle kan nævnes Skovsneppe, Huldue, Natugle, Ravn og Kernebider
I søen raster udenfor yngletiden store mængder af ænder og andre svømmefugle. Der er store forekomster af rastende Viber, Grågås, Gråand, Skeand, Knarand, Troldand, Taffeland og om vinteren ses Stor og Lille Skallesluger. Der ses hyppigt Vandrefalk.
Samlet er der iagttaget over 200 forskellige fuglearter ved Brændegård Sø.
Nørresø er knap så fuglerig, men søen giver til gengæld gode muligheder for fine naturoplevelser til fods på den ca. 6 km lange rundtur. En afmærket sti (med gule pile) giver med næsten konstant søkig (og rasteplads) gode chancer for at opleve et smukt og udbredt skovlandskab med en høj andel af løvskov. I alt er her iagttaget næsten 120 forskellige fuglearter i løbet af sæsonen.
Der er P-plads ved indgangen til Nørresø. Ved Brændegård Sø parkeres i vejkanten ved selve Brændegård. Her er gode oversigtsforhold og der forefindes flere kortbordskassetter, der fortæller om området.
Søerne nås let fra rute 8 mellem Nyborg og Bøjden, øst for Korinth. Ligesom der er skiltning fra Svendborg-Fåborg-landevejen i Vester Åby, rute 44.

Adgangsforhold
Der er gode adgangsforhold til området. Brændegårdssø kan overskues fra vejen ved gården Brændegård.

Nørresø kan overskues fra de mange stier der går rundt om hele søen.

Skovene er nemme at besøge, idet der er et utal af skovvejen i skovene.

Udnyttelse
Markerne dyrkes om omdrift og der dyrkes juletræer.

Engen syd for Brændegårdssø afslås årligt.

Fakta
Kommune: Faaborg-Midtfyn
Areal: 2575 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Fladehugst

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Moseretablering
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 97
Sidste måned: 88

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet