Bregentved- & Gisselfeld-søerne


Luftfoto af Bregentved-Gisselfeldsøerne

Beskrivelse
Mellem Bregentved og Gisselfeld Godser finder man i et smukt bølget bakkelandskab de fire store søer Ulse Sø, Søtorup Sø, Ejlemade Sø og Nielstrup Sø. I Bregentved Park ligger desuden tre mindre opstemmede søer i forlængelse af hinanden. Ulse og Søtorup søer er opstået i dødishuller efterladt fra sidste istid og har begge dybder over 20 meter. Begge søer er såkaldte kildesøer uden tilløb, da de er grundvandsfødte. Mellem de to dødis-søer, hvor isbræen gik, er et vandskel. Vandet fra Ulse sø løber mod øst til Tryggevælde å og ud i Køge Bugt – mens vandet fra Søtorup sø løber mod vest til Suså.

Ejlemade Sø og Nielstrup Sø er lavvandede søer med middelvanddybder på cirka 1 meter. Alle søerne er typisk omkranset af smalle bræmmer af rørskov og gamle træer som overgang til dyrkede marker, der præger de omgivende landskaber. Søerne har fra gammel tid været benyttet i varierende omfang til fiskeopdræt.

Ejlemade sø og Ulse sø hører under Bregentved, og Søtorup sø og Nielstrup Sø hører under Gisselfeld. Områdets samlede areal er 600 ha.Fakta
Kommune: Faxe
Areal: 598 hektar
Ejerforhold: Bregetved og Gisselfeld

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Rydning af rørsump
- Vandstandshævning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Stop for karpeavl
- Vandstandssænkning

Sidevisninger
Denne måned: 34
Sidste måned: 217

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet