Korshage, Hundested & omgivende hav

Beskyttelse
Korshage og Flyndersøområdet blev fredet i 1950 med det formål at sikre arealet i den daværende tilstand, herunder bl.a. at forhindre, at området opdyrkes, bebygges eller beplantes. Dybesø og de nære omgivelser er omfattet af en fredning fra 1959, som i korthed skal bevare landskabet i daværende tilstand og sikre det mod diverse anlæg, bebyggelser og beplantninger.

De to fredede områder udgør tilsammen ca. 82 ha. Skansehage udgør ca. 18 ha. Det samlede landareal i Vestsjælland er således ca. 100 ha.

Grundlag
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 102, Havet mellem Korshage og Hundested og
EF-habitatområde nr. 134, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig samt hovedparten af Natura 2000-område nr. 153, hvor også Dybesø indgår.

Habitatsområdets totale areal er på 4023 ha, hvoraf landarealet udgør blot ca. 120 ha. Landområdet i Vestsjælland udgøres af klitområderne vest og syd for Korshage samt hele Skansehage og Dybesø, mens det på Halsnæs udgøres af selve kysten.

Udpegningsgrundlaget er ynglende Rødrygget Tornskade og store rastforekomster af Ederfugl, Hvinand samt Toppet og Stor Skallesluger.

Fakta
Kommuner: Halsnæs, Odsherred
Areal: 3990 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Havneudvidelse
- Jagt
- Wind- og kitesurfing

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Begrænsning af kite- og windsurfing
- Jagtbegrænsning
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 43
Sidste måned: 142

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet