Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle


Engen oversvømmet 7. november 2006. Foto: Albert Steen-Hansen

Beskrivelse
Langs Løgstør Bredning fra Bygholm Vejle over Fjordholmene, Ullerup Holme, Sønder Tranholm, Langholm, Borreholm til Aggersund Broen – en strækning på ca. 12 km i kystlinie – finder man et udstrakt strandengsområde. En mosaik af øer og holme med pytter, fladvande ,loer og vade ligger som en naturlig afslutning på det flade landbrugsland i baglandet.

Adgangsforhold
Da størstedelen af arealerne er hegnede, og da der tillige er adgangsforbud i Aggersborggård Vildtreservat, er adgangsforholdene til selve engene og holmene ikke mulig. Men der findes dog ret gode muligheder for at overskue fuglelivet på afstand, naturligvis bedst, hvis man er i besiddelse af et teleskop.
Kommer man fra syd over Aggersundbroen, finder man få hundrede meter fra broen en lille parkeringsplad på venstre hånd. Her kan man fint overskue sandfladerne og den lille Søholm. Se efter gæs, Klyder og Stor Regnspove.
Turen fortsætter nu ca. hundrede meter ad Fjerritslevvej. Derpå drejer man til venstre ad Ullerupvej, som efter 6-700 m i et kryds møder Aggersborgvej. Følg denne og gør ophold, hvor der findes oversigtsforhold. Bedst på strækningen før Aggersborggård. Herfra kan man også delvis overskue Borreholm. Ved selve gården kan man vende, men der er ikke adgang til reservatet.
Fra Aggersborggård kører man nu videre ad Ullerupvej og passerer Aggersborg voldanlæg på venstre hånd. I det lille hus ved kirken er der en fin udstilling over vikingeanlægget. I øvrigt er der meget fine oversigtsforhold til Borreholm, hvis man bevæger sig ned i den sydlige del af voldanlægget.
Efter at have passeret kirken følger man Thorupvej mod Thorup. Nu kommer så det svære. Hvor vejen runder kort før landsbyen gemmer der sig en markvej på venstre hånd mellem Steensgård og Søndergård. Den kan man rolig følge ud til diget, hvorfra man har et godt overblik over engene til begge sider. Man bør være forsigtig, når man lister sig op på diget. Her står ofte store flokke af gæs i forårsmånederne.
Tilbage til Thorupvej. Kort efter ses Vestergårdsvej på venstre hånd. Følg denne nogle få meter. På venstre hånd fører en markvej ud til Sønder Tranholm. Her kan man igen fra diget overskue engene til begge sider.
De nordligste, Fjordholmene, kan overskues fra landevejen kort før Bygholm Vejle. En anden mulighed er at følge Gøttrupstrandvej og siden svinge af ved skiltene til husnummer 162 og 166. Her kan man igen komme helt ud på den anden side af diget.

Fakta
Kommuner: Jammerbugt, Vesthimmerlands
Areal: 1660 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 70
Sidste måned: 235

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet