Løgstør Bredning


Livø Tap er beskytte område. I et kraftigt teleskop ses mange rastende fugle

Beskyttelse
Livø er fredet og ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Endvidere findes der flere fredninger i de ikke-dækkede dele af Løgstør Bredning.

Livø Tap og farvandet omkring den er vildtreservat. Der findes desuden fire andre vildtreservater i de ikke-dækkede dele af lokaliteten. De er tegnet ind med grønne prikkede linjer på kortet øverst til højre.

Hele lokaliteten Løgstør Bredning er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 12.

Løgstør Bredning indgår i EF-habitatområde 16 Løgstør bredning, Vejlerne og Bulbjerg.

Grundlag
Grundlaget for udpegningen af Løgstør Bredning til EF-fuglebeskyttelsesområde er ynglende Dværgterne, der har en relativt lille, men dog nationalt betydningsfuld forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestandene af denne spredt forekommende art (på de dækkede dele af lokaliteten fandtes den i hvert fald tidligere på Løgstør Holme & Lendrup Sandø), samt trækgæsterne Sangsvane, Kortnæbbet Gås, Pibeand, Hvinand og Toppet Skallesluger. Af disse er de fire sidste regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at de i området forekommer med 1 % eller mere af deres samlede bestande inden for artens trækvej.

Grundlaget for udpegningen til EF-habitatområde er forekomsten af 5 dyrearter og 31 habitattyper; en del af disse forekommer sikkert også på de her dækkede dele af den mindre lokalitet Løgstør Bredning.

Fakta
Kommuner: Morsø, Thisted, Vesthimmerlands
Areal: 32551 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Jagt

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 138
Sidste måned: 196

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet