Løgstør Bredning


Digesvale koloni, et sted på Livø

Status
Livø:
De seneste publicerede optællinger af ynglefuglene på Livø er fra 1993-1995. Hvor antallet af ynglepar er angivet til 0, er der tale om en art, der tidligere har ynglet på stedet.
Lille Lappedykker: 1 par
Gravand: 1 par
Gråand: 1 par
Toppet Skallesluger: 0 par
Spurvehøg: 0 par
Musvåge: 2 par
Tårnfalk: 0 par
Vandrikse: 0-1 par
Grønbenet Rørhøne: 1 par
Blishøne: 1 par
Strandskade: 2 par
Stor Præstekrave: 3 par
Vibe: 2 par
Skovsneppe: 0 par
Rødben: 0 par
Hættemåge: 1-10 par
Stormmåge: 1-5 par
Natugle: 0 par
Stor Flagspætte: 1 par
Digesvale: 0 par (30-40 par 2006)
Engpiber: 3 par
Rødstjert: 1 par
Bynkefugl: 0 par
Stenpikker: 1 par
Misteldrossel: 1 par
Rørsanger: 0 par
Skovsanger: 0 par
Broget Fluesnapper: 0 par
Spætmejse: 0 par
Træløber: 1 par
Grønsisken: 0 par
Lille Gråsisken: 2 par
Lille Korsnæb: 1 par
Karmindompap: 1 par


Kysten fra Aggersundbroen til Vitskøl Kloster:
De seneste optællinger af ynglefugle stammer fra 1970’erne (med enkelte angivelser fra 1995):

Lille Lappedykker: 0 par (3 par 1995)
Toppet Lappedykker: 0 par (2 par 1995)
Gravand: 1-2 par
Gråand: 1-2 par
Toppet Skallesluger: 2-5 par
Rørhøg: 0-1 par
Grønbenet Rørhøne: 1 par
Blishøne: 1 par
Strandskade: 7-9 par
Klyde: 15-17 par
Stor Præstekrave: 3 par
Vibe: 2 par
Rødben: 3-5 par
Stormmåge: 100-140 par
Sølvmåge: 2-5 par
Splitterne: 2 par
Havterne: 14-50 par
Dværgterne: 2-6 par
Gøg: 0 par (1 par 1995)
Bynkefugl: 1 par
Sivsanger: 11 par
Rørsanger: 6 par
Rødrygget Tornskade: 1 par

Fakta
Kommuner: Morsø, Thisted, Vesthimmerlands
Areal: 32551 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Jagt

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 137
Sidste måned: 196

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet