Løgstør Bredning


Stor Præstekrave efter at havde narret observatøren væk fra sine unger...

Sidste nyt
29-07-2011: Igen i år havde jeg taget med det gode skib MS Kysten ud på Limfjorden for at se hvad der kunne komme med hjem i notesbogen. På Blinderøn blev der på 200 meters sikker afstand talt 67 Skraver og ca. 150 Spættet sæler! Lidt sæler sås efter under hele sejlturen fra Løgstør og tilbage til Løgstør. Af Skarver blev der registeret i alt 211, heraf de 67 på Blinderøn og 51 på Livø Tap. Resten blev set overflyvende eller fødesøgende på fjorden.

21-05-2011: Ved en mindre gåtur langs stranden mellem Løgstør og Rønbjerg havn, blev ynglende Stor Præstekraver forsøgt optalt. Det lykkes også at finde 3 par med i alt 4 unger på den 12 kilometer gåtur. Alle tre par blev fundet langs ca. 1,5 km strand.

22-12-2010: Limfjorden er i denne tid 99,9% isdækket og derfor er der ikke mange fugle at se, hverken ænder eller måger. Det er blevet vinter! :-)

09-12-2010: Livø viser vejen:
http://www.dr.dk/Regioner/Nord/Nyheder/Vesthimmerland/2010/12/08/171104.htm


06-08-2010: Det lykkes at få lavet den bedste optælling af Blinderøn til dato. Det skete med det gode skib MS Kysten (www.mskysten.dk) der sejlede fra Løgstør til Blinderøn hvor på ca. 100 meters afstand kunne nyde synet af de ca. 120 sæler, 52 skarver, 7 sølvmåger og 1 sildemåge der alle rastede på øen. Normalt har jeg kun kunne optælle denne ø fra fastlandet eller Livø, ca. 3,5 km væk, hvilket har været en svær opgave.

29-04-2010: Ved stranden mellem Lendrup Strand og Rønbjerg findes der nogle gode dale og klinter med masser af krat og derved gode muligheder for småfugle. Således lykkes det mig at finde en lille flok af Ringdrossel, med 4 sikker bestemt fugle, men der havde måske været 5 fugle i alt. En dejligt observation når man tænker på at Ringdrossel for det meste ses ude ved den danske kyst og ikke særlig ofte inde i landet.

20-02-2007: Ankjær T. Poulsen har været på Fur i dag og har talt følgende fugle i IBA12 området: Rastende fugle: Sølvmåge x 150, Stormmåge x 10 og Svartbag x 4. Hertil kommer 24 fouragerende Hvinænder, samt 4 Rødben med kurs mod Livø, så der er fugle på Livø, selv uden for turistsæsonen. Det interessante det kommende forår og sommer hvor især fuglene inde på Livø, skal tælles. En varm tak til Ankjær for hans observationer.

03-12-2006: Dagens optælling gik ganske fint. Vejret havde ellers været klart hele natten, men valgte at skyet til, lige før solen stod op. Fuglene var der desværre ikke mange af. Ved Bjørnsholms Bugt, kunne der ikke ses så meget som én Hvinand, som stedet ellers er kendt for! Men det blev dog til et par finde observationer af Snespurve!
Lendrup Sandø var godt pakket med fugle, hvor der sås pænt med fugle, dog ikke mange arter. Dagens hit blev Blå Kærhøg over rørskoven, hvor den viste sig flere gange. Desuden sås der også Stor Skallesluger, ca. 9 hvoraf 2 hanner og 7 ukendt aldre og køn. Svartbag sås ligeledes i en lille flok på 6 voksende og 2 ungfugle, sammen med Sølvmåger.
Lendrup Sandø er bestemt en perle, ikke en stor, men en perle!


23-09-2006: Startede ved Bjørnholms Bugt med nogen morgenrundstykker, mens solen stod op. Der var ikke mange fugle at se her, men måger var der dog mange af: Sølvmåge x 33 og Hættemåge ca. x 450. Ved Lendrup Sandø var der pænt med vadefugle og andre interessante fugle, som følger:
Stor Regnspove x 10
Rødben x 41
Strandskade x 2
Stor Præstekrave x 2
Hættemåge x 220

På Livø, som blev årets sidste tur derover, gav ikke meget på selve Livø Tap: Sølvmåge x 22 og Skarv x 47. Livø Tap, blev observeret i modlys, og derfor kan visse arter være overset. Der imod gik det bedre inde på selve Livø. Her kunne der på en mark ses 1200 Hjejler, sammen med 79 Viber. Antallet af Hjejler er rundet ned til 1200, men antallet kan nemt havde været mellem 1200 og 1400 Hjejler.


22-05-2006: 14. maj 2006: Dagen startede ved Solopgang, ved uløbet af Bjørnholms å. Derefter forsatte optællingen op til Aggersundbroen og sluttede på Livø. Vejret var med blå himle, dog med stærk vind fra vest. Herunder følger en liste over sete fugle på denne morgentælling:
- Gråand x 2
- Strandskade x 11
- Gravand x 4
- Stor Præstekrave x 19
- Sanglærke x 4
- Sølvmåge x 23
- Stormmåge x 16
- Vibe x 2 (1 ynglepar)
- Skarv x 6
- Stær x 4
- Allike x 3
- Gulspurv x 2
- Solsort x 2
- Husskade x 4
- Gråkrage x 2
- Svartbag x 1
- Knopsvane x 2
- Fiskehejre x 1
- Landsvale x 30
- Stor Flagspætte x 2
- Gærdesmutte x 2
- Hvid Vipstjert x 2
- Bogfinke x 1
- Hættemåge x 5

Den 17. maj havde Ankjær fra Fur optalt følgende arter i Løgstør Bredning:
- Sildemåge x 12
- Skarv x 2
- Sølvmåge x 20
- Troldand x 9
- Toppet Lappedykker x 3
- Stor Præstekrav x 9
- Gråsæl x 1

Arter med fed skrift er IBA arter.

Se alle nyheder fra Løgstør Bredning
Fakta
Kommuner: Morsø, Thisted, Vesthimmerlands
Areal: 32551 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Jagt

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 141
Sidste måned: 196

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet