Valsølille Sø

Beskyttelse
Del af EF-Habitatområde nr. 129 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø

Regionplanlagt som beskyttelsesområde: Landskabeligt og Naturmæssigt kerneområde.

Omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser for søer, moser og enge.

Grundlag
I IBA-sammenhæng er Valsølille Sø en såkaldt formidlingslokalitet. Den er ikke af international betydning på grund af beskyttelseskrævende yngle- eller rastefugle, men den byder på gode muligheder for at opleve og formidle fuglelivet, særligt ved engsøen syd for Skjoldenæsholm hvor mange vandfugle raster og fouragerer og kan opleves på nært hold.

Ynglefugle opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I:
Rørdrum
Rørhøg

Fakta
Kommune: Ringsted
Areal: 209 hektar
Ejerforhold: Skjoldenæsholm Skovbrug ApS

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side