Valsølille Sø

Status
Forår:
Foråret er den bedste tid for et besøg til Valsølille Sø på grund af forekomsten af rørdrum. Der er som regel altid en paukende han og man kan være heldig at opleve to paukende hanner samtidig hhv øst og vest for voldstedet. Rørhøgen yngler regelmæssigt ved søen og der har været observeret lille flagspætte i ellesumpene ved søen. Huldue forekommer sandsynligt ynglende i den gamle ege på øen og høres ofte. Isfugl ses ind imellem, men det vides ikke om den yngler her. Natugle og skovhornugle kan høres omkring søen. Grågås og canadagås yngler i søen.

Forsommer:
Skovsneppen patruljerer over voldstedet i skumringen.

Efterår:
Tidligt på efteråret er der ret sikkert fiskeørn og rørhøgen ses stadig
Pæne forekomster af op til 600 grågæs og flokke af canadagæs. Desuden krikand, hvinand, taffeland og troldand. Der er ofte store flokke af vindrosler i elle- og birkebevoksningerne ved søen.

Vinter:
Der ses en hel del sangsvaner, store forekomster af gråænder og ind imellem rastende flokke af stor skallesluger, taffeland og troldand. Der er også set lille skallesluger og pibesvane.

Fakta
Kommune: Ringsted
Areal: 209 hektar
Ejerforhold: Skjoldenæsholm Skovbrug ApS

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side