Valsølille Sø

Sidste nyt
05-04-2006: Fire Fiskeørne

Efter søen er blevet isfri og forårstrækket er gået
igang kommer fiskeørnene forbi søen på vej mod Sverige. Den 5. april sås fire fiskeørne således samtidig. Det er dog ikke rekord, den blev sat sidste år da seks fiskeørne sås samtidig.


10-01-2006: Fugletur til Valsølille Sø

Lørdag den 22. april kl 8.00 til 11.00

Mødested: Krydset Skjoldenæsvej – Knud Lavardsvej v. Skjoldenæsholm

Vi besøger på vejen til Valsølille Sø først den nye sø Skjoldenæsholm Engsø for at se på ænder gæs og evt. vadefugle. Derefter går vi mod Valsølille Sø og voldstedet for at opleve paukende rørdrummer, der vil også være mulighed for bl.a. isfugl, vandrikse, rørhøg, fiskeørn og det smukke historiske sted.

Det anbefales at bruge solidt fodtøj og at medtage kaffe/te.

Kørevejledning:
Fra hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted (rute 14) drejes af mod Jystrup. Følg skiltningen mod Sporvejsmuseet/ Golfbanen gennem Jystrup. Når golfbanen er passeret på højre hånd nås ovennævnte mødested ved T krydset.

Turleder: Olaf G. Christiani


15-08-2004: HAVØRN! og to fiskeørne
En ung havørn lod sig se kortvarigt ved 9 tiden flyvende sydover lavt over øen i Valsølille Sø.
Den lettede 60 grågæs fra den sydlige del af søen, men sås ikke igen. Måske havde den haft jagtheld og sad og fortære byttet et sted ved søen.
Det er så vidt vides den første observation af havørn ved søen. Yderligere oplysninger modtages gerne.

Et par fiskeørne holder tilsyneladende til ved søen. Som i sidste uge sås parret fouragere og raste.


08-08-2004: To Fiskeørne
To fiskeørne holdt søndagsfrokost over og ved Valsølille Sø. Menuen stod på friskfanget fisk.

Det kan ikke udelukkes at de har været der i længere tid. Oplysninger om observationer modtages gerne.

Det er almindeligt at svenske fugle, fra den daværende talrige bestand, der er færdig med at yngle (eller slet ikke har ynglet) opholder sig ved danske søer i august-september. Senere forsætter det trækket sydpå.


26-06-2004: Så er der fiskeørn
En ung fiskeørn sås i flere timer fouragerende over den nordlige del af Valsølille Sø. Ind imellem de imponerende dyk efter fisk - hvoraf flere var succesfulde - sås fuglen siddende frit fremme i træer på nordsiden af øen. Sås godt fra broen ved Voldstedet.

Stadig isfugl
Igen idag er en isfugl blevet observeret flyvende fra voldstedet mod øen.


22-06-2004: Mere om isfugl observationen
Jeg har fået lov at viderebringe følgende beretning fra Inger Nielsen, Ringsted som observerede isfuglen den 18. juni:
Jeg sad på en af træstolene på broen ved ruinen og nød freden og fuglelivet over vandet. Tidspunktet har været omkring 930- 1000. Havde nok forventet at skulle høre en enkelt rørdrum eller 2, men de var helt tavse. Til gengæld var der en del svaner, en toppet lappedykkerfamilie, masser af småfugle, 7 fjordterner som fiskede, ind imellem var der strid om deres fiskeri og hvem der nu havde retten til den fangede fisk. I baggrunden og i skoven på modsatte side kunne jeg høre hulduerne. Jeg havde faktisk kun være på stedet i kort tid da isfuglen pludselig strøg forbi, den kom umiddelbart til venstre for broen, kun et par meters afstand, tilsyneladende fuldstændig frygtløs, tror ikke den havde observeret min tilstedeværelse, og så strøg den simpelthen lige tværs over vandet til den modsatte bred. En tid var der så helt stille fra den vinkel. Men på et lidt senere tidspunkt kunne jeg høre dens skrig langs bredden, stadig langs skoven på modsatte side, men fik da ikke øje på den igen.


18-06-2004: Isfugl blev observeret.

Der ses ind imellem isfugl ved Valsølille Sø. Men det er usædvanligt at observere den her i yngletiden. De fleste isfugle der ses på Sjælland ses i vinterhalvåret og er fugle der kommer trækkende til fra Sverige.

Fakta
Kommune: Ringsted
Areal: 209 hektar
Ejerforhold: Skjoldenæsholm Skovbrug ApS

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side