Valsølille Sø


Valsølille Sø, nordlige del

Adgangsforhold
I bil drejer man af fra landevejen mellem Ringsted og Roskilde (rute 14) mod Jystrup og følger derefter skiltningen mod Skoldenæsholm Sporvejsmuseum og/eller golfbane, der begge ikke ligger langt fra søen på dennes nordside. Når man har passeret landbyen Jystrup og derefter golfbanen på højre hånd forsætter et lille stykke ad Knud Lavardsvej, forbi vejen der går til højre mod Sporvejsmuseum og Golfbanen. Her fremme ligger på venstre hånd en lille dårligt skiltet parkeringsplads skråt overfor et rødt bindingsværkshus. Fra parkeringspladsen går en markvej mod syd gennem en kvægfold, videre langs østsiden af en ellesump og gennem et skovparti til voldstedet og søen. Hvis man ikke har lyst til at passere gennem kvægfolden kan man vandre vesten om kvægfolden ad Knud Lavardsvej og derefter syd ad en markvej ved et stort egetræ.

Med offentlig transport kan man i weekender og helligdage tage bus 249 fra Borup St. til Skjoldenæsholm Sporvejsmuseum umiddelbart nord for lokaliteten. Ellers stopper bus 234 mellem Roskilde og Ringsted stationer i Jystrup et par km gang fra lokaliteten.

Beskrivelse
Valsølille Sø er beliggende i det midtsjællandske højland, få kilometer syd for Gyldenløveshøj Sjællands højeste punkt og lige syd for det store skovkompleks Skjoldenæsholm/Valborupskovene.

Søen er på 75 ha (excl. øer) og relativt lavvandet idet middeldybden er på ikke mere end 60 cm med max dybde på 2,9 meter. Søens særkende er dens forholdsvis meget stor ø på 21,6 ha, der er ubeboet og bevokset med blandskov under svag forstlig drift med mange særdeles gamle egetræer.

Valsølille Sø er omgivet af et varierende bælte af rørskov og et bagved liggende bælte af løvskov primær el pil og ask. Omgivelser er ellers skov, enge og landbrugsland.

Søen har gennem tiden være kraftigt påvirket af spildevand fra de omliggende bebyggelser inkl. landbrug med store dyrehold. Disse påvirkninger er nu elimineret, men søen er påvirket heraf og er eutrofieret. Søen er beliggende i kote 58.

Læs om fuglelivet under Status

Udnyttelse
Området udnyttes primært rekreativt, men i begrænset omfang. Der drives jagt med udsætning af fasaner og gråænder. Enge og marker ved Skjoldenæsholm Engsø afgræsses.

Fakta
Kommune: Ringsted
Areal: 209 hektar
Ejerforhold: Skjoldenæsholm Skovbrug ApS

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side