Dystrup-Ramten Søerne & Huldremosen


Huldremose. Foto: Ursula Burmann

Beskyttelse

Søerne og en del af de omkringliggende enge, overdrev og småskove er fredet (i alt 190 ha).

Det meste af området er tillige omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Oplandet er udnævnt til særligt følsomt landbrugsområde (SFL).

Lokaliteten er ikke udnævnt til SPA eller IBA.

Grundlag

Dystrup- Ramten Søerne & Huldremose er udpeget som formidlingslokalitet på grund af ynglende Sorthalset Lappedykker, Rørdrum, Rørhøg, Hættemåge og Isfugl, desuden er Dystrup Sø Djurslands bedste fuglesø med ynglende og rastende vand- og sumpfugle.

Fakta
Kommune: Norddjurs
Areal: 102 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Mink
- Naturlige bestandsændringer
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 19
Sidste måned: 258

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet