Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Filsø


Filsøgruppen (Foto: Bjarne Holm)

Beskrivelse
Historie

Det formodes at Filsø for over 400 år siden har omfattet både Grærup Langsø, Søvigsund og den nu udtørrede Rolfsø i et stort søområde. Gamle kort fra 1770 giver det første billede af Filsøs udstrækning og form. Arealet var dengang over 3000 ha., og vandspejlet lå mere end 5 meter over havoverfladen. Filsø strakte sig dengang gennem Søvigsund til et stykke øst for Vrøgum, og omfattede mod nordøst også den nu afvandede Rolfsø. Mod sydvest har de nuværende eng- og mosedrag ved Kærup og Grærup, været en del af den ”store” Filsø.
I 1852 fjernede man stemmeværket i Henne Mølleå, og udtørringen af Filsø tog sin begyndelse. I 1897 blev vandstanden yderligere sænket, idet man uddybede Henne Mølleå. Søen var blevet til tre mindre søer, Søndre Sø, Mellem Sø og Fidde Sø (Filsø), medens Rolfsø var helt udtørret.
I 1940 hvor den nye Landvindingslov trådte i kraft, blev yderligere 750 ha vådområde omdannet til landbrugsjord. I dag er mere end 1350 ha. af den tidligere Filsø opdyrket.
1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensens Naturfond. Naturfonden iværksætter et genopretningsprojekt, således at søens nu 90 ha udvides med godt 900 ha ny sø. Filsø blir hermed Danmarks 6. største sø. Den nuværende sø får navnet Fidde Sø og den nye sø deles af Dæmningsvejen i Mellemsø mod nord og Søndre Sø mod syd - som tidligere.
De store landbrugsarealer reduceres drastisk, i det man kun bibeholder det sydvestligste hjørne, Petersholm, som opdyrkes af hensyn til gæs og kronvildtets muligheder for fouragering.

IBA lokaliteten Fiilsø er en stor sammensat lokalitet bestående af meget forskellige naturtyper, heraf er størstedelen opdyrkede landbrugsarealer. store søområder (Fiilsø og Søvigsund) samt to store hedeområder. Lokaliteten består af 8 mindre DOF lokaliteter. med følgende DOFbase lokalitets numre:

553116 Henne Strand Hede
553117 Filsø Hede og Porsmose Bjerge
553160 Filsø Plantage
553179 Filsø; søen
553180 Filsø, godset
555111 Børsmose Strand, nordlige del
555360 Kærgård Klitplantage, nordlige del
555381 Søvig sundAdgangsforhold
Generelt ses frarådes det at køre til Filsø fra østsiden. Det er ikke ulovligt, men der findes ingen p-pladser. Skal man parkere, bedes man tage hensyn til andres færdselsmuligheder - herunder arbejdskørsel.
I øvrigt gælder Naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser for al færdsel i området. Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og man må færdes til fods efter gældende regler samt på cykel, hvor det er angivet. Der er ikke adgang til dyrkede eller indhegnede arealer.
Løse hunde må naturligvis ikke forekomme i området.
Det anbefales at orientere sig på kort og via foldere.
Ønsker man blot udsigt over søerne, kan man benytte p-pladsen på Kløvbakken (vej nr. 465), hvor der også findes toilet, eller den høje klit Tejnebjerg på Porsmosevej.
I øvrigt kan man komme til søerne nordfra. Over for Henne Kirke, hvor man stiller bilen, går en markvej mod syd. Her må man gå og cykle. Man kommer efter godt halvanden km. til pumpestationen ved Kirkebyvad. Fra toppen af denne er der en meget fin udsigt - og er vejret dårligt kan man gå i tørvejr inde i stationen. Fortsætter man ad vejen mod øst kommer man til det sydvestlige hjørne af Fidde Sø (den "gamle sø). Her er der også et lille udsigtstårn.
Fra p-pladsen ved Tejnebjerg kan man nå et stiforløb langs Henne Mølleå til Kirkebyvad, eller man kan gå til Storeholm Fugletårn og evt. videre herfra til avlsgården. Stierne kan være meget våde, så gummistøvler anbefales.
Hovedadgangsvejen er ved avlsgården på Porsmosevej/Kærgårdsvej. P-plads og udsigtspunkt her er midlertidige, idet disse faciliteter skal opføres (Realdaniafonden) efter arkitektkonkurrence mv. - formentlig i løbet af 2013. Den kommende udsigtsplatform her blir med handicapadgang. Vær opmærksom på skiltningen. Gårdspladsen ved avlsgården er privat område.
Syd for avlsgården findes p-plads ved Kærgård Plantage. Her er både toilet og grillplads. Fra p-pladsen går der handicapvenlig sti til Petersholm, hvor der i det tidlige forår 2013 kommer et større fugletårn med handicapadgang. Fra tårnet blir der god udsigt over Petersholm og Søndersø.
Man kan gå eller cykle på Dæmningsvejen fra avlsgården og tværs over søen. Den er 3 km lang.

Fakta
Kommune: Varde
Areal: 4248 hektar
Ejerforhold: Aage V. Jensen Naturfond m.fl.

De tre alvorligste trusler:
- Eutrofiering
- Prædation
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Græsning
- Rovdyrbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 53
Sidste måned: 315

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet