Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Dystrup-Ramten Søerne & Huldremosen


Ramten Sø, foto: Ursula Burmann

Beskrivelse
Dystrup- Ramten Søerne
De to søer er dannet som dødishuller under istiden. Søerne var tidligere sammenhængende, men pga. uddybninger af afløbet fra søen, har vandstandssænkningerne delt søen i to. Søerne er forbundet gennem en kanal. I 1937 opgav man at udtørre søerne. Imellem søerne er der tørvegrave og moser, som i dag er groet til. Ud over væld og dræn er der idag ingen tilløb til søerne. I Ramten Sø er der et afløb.

Dystrup Sø
Dystrup Sø er på 26 hektar og middeldybden er 1 meter. Dystrup Sø har tidligere været forurenet, men pga. stor undervandsvegation har vandet i Dystrup Sø i en perioden været forholdsvis klar. Siden 2003 er vandet igen blevet mere og mere uklart og i dag er det en grøn suppe, som afholder en del fugle fra at fouragere der bl.a. Blishøne. Dystrup Sø er desuden en af Djurslands vigtigste fuglelokaliteter.

Ramten Sø
Ramten Sø er på 29 hektar, middeldybde 1,2 meter. Til Ramten Sø har der tidligere været stor tilledning af urenset spildevand samt møddingsvand. Forureningen herfra er ophørt. Pga. tidligere forurening er Ramten Sø næringsrig og et sø-restaureringsprojekt har derfor været gennemført. Se under links: Ramten Sø.

Huldremose
Huldremose er en lille, lavvandet og delvis tilgroet mose, omgivet af en smal bræmme af pil og rødel.


Adgangsforhold

Offentlige transportmidler
Af offentlig transportmidler er der de to rutebiler rute 214 imellem Randers og Grenaa og rute 352 imellem Ryomgård og Grenaa, som begge har stoppested i Ramten.
Fra Ramten går du mod Stenvad ca. 1000-1350 meter til du kommer til Huldremode hvor der er en oversigtstavle på parkeringspladsen over for Huldremose.
Rute 352 kører forbi Ramten- Dystrup Søerne og Huldremose. Ved forespørgelse hos chaufføren er det måske muligt at blive sat af ved parkeringspladsen ved Huldremose. Det er muligt at få cykler med bussen, hvis der er ledig plads i bagagerummet.
Køreplan findes under Rutebil 214 og 352.

Selvkørende
Ramten- Dystrup Søerne og Huldremose ligger ved Ramten på Djursland. Ramten ligger ved hovedvej 16 imellem Randers og Grenaa.
Kommer du fra Randers eller Grenaa siden, skal du følge hovedvej 16 til du kommer til Ramten.
Kommer du fra Århus, skal du køre via Ryomgård og Nimtofte mod Ramten. Når du kommer til hovedvej 16, ligger Ramten skråt over for.
Ved Ramten kører du mod Stenvad igennem Ramten langs Ramten Sø. Når du kommer til Huldremose, er der en parkeringsplads på den modsatte side af vejen ved en lille lund, med plads til 4-5 biler. Her kan du parkere medens du besøger Dystrup- Ramten Sø og Huldremose.

Adgang til søerne
På parkeringspladsen er der en oversigtstavle, hvor du kan orientere dig om vejen til fugletårnet ved Dystrup Sø og stien rundt om Ramten Sø. Det er tilladt at cykle rundt om søen, men det er også en behagelig gåtur på ca. 4 km inklusiv et besøg i fugletårnet.
Fra parkeringspladsen er der ca. 1,1 km til fugletårnet.
Hvis du skal tilbage til rutebilen i Ramten, vil det være en behagelig oplevelse at gå videre rundt om Ramten sø tilbage til Ramten. Her er man fri for biler og der er meget fredeligt, samtidig med at der her er et godt overblik over Ramten Sø.
Huldremose ligger skråt over for parkeringspladsen.

Udnyttelse

Erhvervsudnyttelse
Landbrug.

Rekreativ udnyttelse
Jagt, fiskeri, fugletårn og motionister samt Gjerrildbanestien fra Gjerrild til Ryomgård.

Turistudnyttelse
Den gamle jernbanelinie Gjerrildbane fra Ryomgård til Gjerrild, som blev nedlagt i 1954 er ført vest om Dystrup- Ramten Sø som cykel- og gangsti.
Fakta
Kommune: Norddjurs
Areal: 102 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Mink
- Naturlige bestandsændringer
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 113
Sidste måned: 843

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet