Norsminde Fjord


Norsminde Fjord

Beskyttelse

Norsminde Fjord har siden 1942 været udlagt som Natur- og Vildtreservat og bestemmelserne er siden forlænget hvert 10 år. Vildtreservatbestemmelserne forbyder jagt på Norsminde Fjord og de umatrikulerede tilstødende arealer. Sejlads med motor og konkurrencesejlads med robåde eller sejlbåde er forbudt. I området "Det Herreløse" er færdsel forbudt i tidsrummet 1. marts til 15. juli.

Herudover er området omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Området omkring Kalvø og Grimsholm blev fredet i 1969, hvilket bl.a. indebærer, at området ikke må bebygges.

Norsminde Fjord blev i 1983 udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 30, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for vilde fuglearter i EU

Grundlag

Udpegningen til EF-fuglebeskyttelsesområde skete i sin tid på grundlag af forekomsten af trækgæsten Stor skallesluger, men efter revision af udpegningsgrundlaget i 2005 er Sangsvane den eneste art på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1.

IBA-status

Ifølge BirdLife International kvalificeres Norsminde Fjord som Important Bird Area (IBA) nr. 30.

Kvalifikationsgrundlaget er rastende Stor skallesluger, som her når op på over 1 % af den samlede populationsstørrelse i kolde vintre, når andre overvintringspladser fryser til.

Som fokusarter er i Caretakerprojektet udvalgt ynglefuglen Rørhøg og rastefuglene Sangsvane, Stor skallesluger og Hjejle.

Fakta
Kommune: Odder
Areal: 575 hektar
Ejerforhold: Statsejet og private lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Vandforurening
- Vandstandshævning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Vandstandssænkning
- Øget adgang

Sidevisninger
Denne måned: 21
Sidste måned: 148

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet