Norsminde Fjord

Sidste nyt
04-04-2009: Genskabelse af Kysing Sø
Genskabelse af Kysing Sø, er et projekt i samme kategori som f.eks. Årslev Engsø og Egå Engsø. Projektet har tre formål:
1) Projektet vil have en kæmpe miljøgevinst på Norsminde Fjord og forventes i stort omfang at kunne friholde den del af kommunens landbrug der ligger i oplandet til Norsminde Fjord, for væsentlige yderlige miljøkrav (ca. ½ af kommunen).
2) Der vil kunne skabes fantastiske naturværdier af international kaliber.
3) området vil give hele kommunen et kæmpe rekreativt aktiv. Her skal projektet også ses i sammenhæng med det planlagte stiforløb fra Odder til Norsminde, som også er en del af kommuneplanforslaget. Projektet vil indebære finansiering fra centrale puljer, men der vil være kommunale udgifter bl.a. til et forprojekt.

Odder Kommune ønsker iværksat en forundersøgelse, hvor mulighederne i et fremtidigt projekt kortlægges.

Grønt Råd foretager besigtigelse på d. 21. april 2009.


29-02-2008: Miljømyndighederne i Århus kommune har sammen med 22 landmænd omkring Norsminde fjord indledt et samarbejde om at formindske udledningen af kvælstof fra mark til fjord. Samarbejdet foregår under betegnelsen projekt akvaplan og har til formål af reducere udledningen af kvælstof med 50%. En reduktion af denne størrelsesorden anses for at være den maksimalt opnåelige, medmindre der plantes skov på arealerne.

Fakta
Kommune: Odder
Areal: 575 hektar
Ejerforhold: Statsejet og private lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Vandforurening
- Vandstandshævning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Vandstandssænkning
- Øget adgang

Sidevisninger
Denne måned: 128
Sidste måned: 125

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet