Mossø

Beskyttelse
Mossø med nærmeste omgivelser (i alt 2020 ha.) er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde (nr. 35). Hele søen og dens omgivelser (i alt 3145 ha.) er fredet. Emborg Odde er ynglefuglereservat med adgangsforbud i yngletiden. Søen er tillige udpeget som jagt- og forstyrrelsesfrit vildtreservat, og windsurfing er forbudt på hele søen.

Grundlag
Ynglende og rastende vandfugle og vadefugle. Tidligere stor bestand af sorthalset lappedykker - nu kun få par de fleste år. Rastende vandfugle, især vigtig raste- og fældeplads for toppet lappedykker og troldand.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er forekomst af ynglende rørhøg, samt store forekomster af rastende stor skallesluger.

Fakta
Kommuner: Horsens, Skanderborg
Areal: 2019 hektar
Ejerforhold: private

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 24
Sidste måned: 136

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet