Mossø

Sidste nyt
06-06-2005: Århus Amt har udsendt en rapport om fugleobservationer ved Mossø og Salten Langsø i 2003 og 2004. Observationerne er foretaget af Calmus Research ved H. N. Garner.
Rapporten præsenterer observationer fra 8 besejlinger på Mossø i 2003 og 9 i 2004 samt fra 2 besejlinger på Salten Langsø i 2003 og 2 i 2004.
Rapporten præsenterer rådata men giver ikke noget bud på bestande m.m.
For toppet lappedykker er max-tallet i Salten Langsø 152 fugle i yngletiden (02.06.2003) samt 194 fugle i efteråret (03.09.2004).
Sorthalset lappedykker er konstateret ynglende i Mossø i området omkring Odderne, max. er 25 fugle heraf 1 dununge (26.05.2004).


25-10-2004: Caretakergruppen er nu etableret.
5 personer deltog i opstartsmødet. Vi besøgte Hem Odde, søens østende, Emborg Vig og Lindholm Hoved samt Klostermølle. De mest bemærkelsesværdige observationer var to dværgmåger samt en sortterne over søen.
Gruppen vil satse på nogle få årlige rastefugletællinger samt optælling af udvalgte ynglefugle, herunder at få organiseret en bådtælling af ynglende lappedykkere m.m.


30-09-2004: Opstart af caretaker-gruppe ved Mossø
Har du lyst til at deltage i arbejdet med at tælle fugle på Mossø (eller Salten Langsø)?
Hermed indbydes du til en fælles optællings-tur omkring Mossø fredag d. 15. oktober (i efterårsferien). Vi mødes ved Klostermølle (på P-pladsen) kl. 08.00, og bruger formiddagen på at tage rundt om søen.

Formålet med turen er at give Jer der ikke har erfaringer med at tælle de store søer, en introduktion til opgaven.

Tilmelding til undertegnede snarest.

mvh. Peter Lange /amtskoordinator

Fakta
Kommuner: Horsens, Skanderborg
Areal: 2019 hektar
Ejerforhold: private

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 12
Sidste måned: 145

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet